www.czechjetteam.com
FlightSim.CZ
www.letecke-muzeum.cz/
 
 

 

 

Uživatelé TL-39

 

Uživateli trenažérů TL-39 jsou letectva těch států, kterým byly dodány letouny L-39.

 

Uživatelé trenažérů TL-39 ve světě

Níže uvedený výčet zemí obsahuje pouze prvotní uživatele TL-39 a nezachycuje případné prodeje do dalších zemí, které možná proběhly stejně, jak tomu bylo i u letounů L-39.

SSSR (dnes Rusko)
Libye
Afghánistán
Nigérie
Německo (východní - NDR)
Vietnam
Alžírsko
Kuba
Sýrie
Bulharsko
Etiopie
Rumunsko
Irák

Po rozpadu SSSR na nejprve "Společenství nezávislých států" a posléze na samostatné státy, zůstalo jednotlivým bývalým sovětským republikám určité množství letounů L-39 (např. jen Ukrajině takto zůstalo cca 200 kusů L-39) a dá se tedy předpokládat, že na svých původních výcvikových základnách zůstaly i TL-39.

 

Trenažér TL-39 v České republice

Armáda České republiky

V současné době (rok 2006) má AČR po poslední reorganizaci tyto letecké základny:

  • 21. základna taktického letectva Čáslav
  • 22. základna letectva Náměšť nad Oslavou
  • 23. základna vrtulníkového letectva Přerov
  • 24. základna dopravního letectva Praha - Kbely

Mimo letiště Praha-Kbely se za uplynulých cca 30 let na všech zmíněných letištích letouny L-39 v určitém rozsahu provozovaly (také na několika dalších, dnes již zrušených letištích) - v současné době létají na základně Náměšť nad Oslavou a v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Na žádné z těchto základen se však TL-39 nikdy nepoužíval.

Výcvik pilotů L-39 zajišťovala pro celou československou armádu tehdejší Vysoká vojenská letecká škola v Košicích. K útvarům přicházeli piloti vyškolení a letoun L-39 se u útvarů většinou používal jako hotovostní letoun proti vrtulníkům a pomalu letícím (sportovním) letadlům a v oblasti výcviku potom pro kondiční a přezkušovací lety.

V současné době tedy Vzdušné síly Armády České republiky trenažér TL-39 neprovozují.

Nahoru

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Jediným a současně velice zajímavým provozovatelem TL-39 v České republice je "Oddělení bezpečnosti letů" které se nachází v areálu Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích a organizačně je součástí pražského Ústavu leteckého zdravotnictví.

Trenažér TL-39 je umístěn v podzemních prostorách a využívá se jednak k běžnému výcviku pilotních žáků - budoucích vojenských pilotů z "Centra leteckého výcviku Pardubice", ale také pro zkoumání zdravotních aspektů létání na proudových letounech.

 

Kabina TL-39 v ÚLZ Praha
Pracoviště instruktora TL-39
v ÚLZ Praha

(Snímky jsou převzaty z webu ÚLZ Praha)

 

Nahoru

TL-39 na Slovensku

První TL-39 pro československou armádu byl v roce 1974 dodán do tehdejší Vysoké vojenské letecké školy v Košicích. Tato škola byla také prvním uživatelem letounů L-39.

Od roku 2005 nese škola název "Letecká fakulta Technickej univerzity" a mimo pilotů připravuje budoucí pracovníky řízení letového provozu, údržby a provozu letadel, pracovníky pro výzkum aerodynamiky a další letecké profese.

V současné době (2005) zde TL-39 již v provozu není, pro výcvik na letounech L-39 škola trenažér TL-39 nechala firmou Virtual Reality Media, a.s přestavět - z původního TL-39 byla převzata vybavená kabina s hydraulickou základnou - naopak - původní televizní řetězec byl nahrazen dnes obvyklým počítačovým vizualizačním systémem.

Modifikovaný TL-39

 

Protože se škola dnes věnuje i výcviku civilních pilotů, využívá pro výuku také další výrobek pražského Letova - trenažér TL-410.

 

(Snímky jsou převzaty z webu Letecké fakulty Technické univerzity Košice )

 

Nahoru